Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Gezocht: voorzitter en bestuursleden algemeen

Update 9 april 2018: de kandidaatstelling is gesloten en de kandidaten zullen zich bij de eerste ALV presenteren.

Omdat de meeste bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen, dan wel aan het einde van de termijn te zitten, zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Van 19 november t/m 3 december 2017 kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. Bestuursleden worden middels een e-voting verkozen door de leden van de thema-afdeling en hebben na verkiezing een mandaat voor drie jaar.

Alle bestuursleden hebben een passie voor democratie en rechtsstaat, zijn enthousiast (met) vrijwilligers en dragen bij aan het ondersteunen van (inhoudelijke) commissies. Zij stimuleren leden om mee te denken en mee te doen. Ze hebben oog voor maatschappelijk debat en zijn daarin graag van meerwaarde. Daarnaast organiseert het bestuur activiteiten en draagt het bij aan de inhoudelijke lijn van D66 op het gebied van democratie & rechtsstaat.

Wat doet de voorzitter?
 Zorg dragen voor een goedwerkend bestuur en de (interne) taakverdeling
 Onderhoudt een breed netwerk binnen en buiten de partij
 Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.
 De interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur
 Verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling
 Het entameren van nieuwe ontwikkelingen
 Het signaleren van mogelijke problemen, het aandragen van oplossingen of het beleggen van deze bij het juiste bestuurslid

Wat doen de overige bestuursleden?
 Onderhoudt een breed netwerk binnen en buiten de partij
 Enthousiasmeren en betrekken van leden en kan hen effectief aansturen.
 Het ondersteunen van de Algemeen Secretaris en de Voorzitter
organiseren van relevante activiteiten
 Het ondersteunen van de werkgroepen