Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 januari 2019

Gezocht: twee algemeen bestuursleden

Het huidige bestuur bestaat uit drie bestuursleden. Om de ambities van de thema-afdeling te kunnen realiseren komen er twee vacatures voor de functies van algemeen bestuurslid. Van 13 januari t/m 3 februari 2019 kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. Bestuursleden worden verkozen door de leden van de thema-afdeling en hebben na verkiezing een mandaat voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 mei 2018

Uitnodiging tot deelname aan werkgroepen

Recent is het nieuwe bestuur van de thema-afdeling Democratie en Rechtsstaat van start gegaan. Met frisse energie willen wij de thema-afdeling weer een nieuw en actief leven inblazen. Op onze eerste ALV is besloten dat we gaan starten met twee werkgroepen. We zijn dus op zoek naar geïnteresseerden voor deze werkgroepen. Interesseer jij je als…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 november 2016
Thema-avond: Digitale democratie

Thema-avond: Digitale democratie

Hoe kunnen we de democratie versterken met de inzet van technologie? Kan digitale democratie de kloof tussen burgers en bestuur verkleinen? Snelle veranderingen in techniek en samenleving zorgen ervoor dat een steeds groter deel van het electoraat zich niet meer gehoord voelt in de vertegenwoordigende democratie. Het is hoog tijd dat digitale…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 18 september 2016
Bijeenkomst over Top-x lijsten

Bijeenkomst over Top-x lijsten

Op dinsdag 4 oktober a.s. organiseren wij samen met de thema-afdelingen Veiligheid & Justitie en de Amsterdamse Kennisgroep Mensenrechten en Veiligheid een symposium over de zogeheten Top-X aanpak van criminele jongeren. Een persoonsgerichte aanpak gericht op preventie en repressie vanuit het strafrecht en de zorg. Gemeenten werken met een lijst waarop de grootste probleemgevallen terechtkomen.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 juli 2016 woensdag 15 juni 2016
Symposium 30 juni 2016; Privacy van de 19e naar de 21e eeuw

Symposium 30 juni 2016; Privacy van de 19e naar de 21e eeuw

Op 30 juni a.s. organiseren de Thema-afdelingen Digitaal 66 en Democratie & Rechtsstaat een symposium over privacy in Amsterdam. Met dit symposium willen zij het huidige en toekomstige maatschappelijke debat over transparantie en privacy voeden, aanjagen en nuanceren. U bent van harte uitgenodigd. Locatie: De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade 44, 1019 BN Amsterdam. Aanvang: 19.30…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 april 2016 vrijdag 8 april 2016
Sessie met de Jonge Democraten op het voorjaarscongres

Sessie met de Jonge Democraten op het voorjaarscongres

De Jonge Democraten organiseren in samenwerking met de thema-afdeling D66 Democratie&Rechtsstaat een bijeenkomst over de stemprocedure in Nederland. Gedurende de bijeenkomst zal aandacht worden besteed aan de stemgerechtigde leeftijd en de vraag wie er in Nederland allemaal moet kunnen stemmen. Daarnaast zal de manier waarop de procedure in Nederland is ingericht na de verkiezingen worden…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 maart 2016
Thema-bijeenkomst over het referendum

Thema-bijeenkomst over het referendum

D66 is van oudsher voorstander van het referendum als middel voor meer inspraak van de bevolking in politieke besluitvorming. De afgelopen jaren is het referendum echter ook door prominente D66-ers ter discussie gesteld. De thema-afdeling D66 Democratie&Rechtsstaat organiseert in samenwerking met D66 Tilburg een bijeenkomst over de vraag of D66 nou voor- of tegenstander is…

Bekijk nieuwsbericht