Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het bestuur van Democratie&Rechtsstaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij bestaat uit vijf bestuursleden met de volgende portefeuille’s: Voorzitter, Secretaris en Algemeen Bestuurslid.  

Werkgroepen

Binnen onze werkgroepen werken D66 leden met enthousiasme samen aan het bevorderen van de ideevorming over democratische vernieuwing binnen D66. Daarbij werken we samen met andere gremia binnen D66 die zich hiermee bezig houden. Binnen onze Thema Afdeling zijn twee werkgroepen actief. Werkgroep Staatkundige Vernieuwing De werkgroep Staatkundige vernieuwing zet zich…

Doelstelling

Een democratie is nooit af. De thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat draagt bij aan het vinden van voortschrijdende inzichten over hoe onze democratie en rechtsstaat functioneren en waar mogelijk moeten worden versterkt. De thema-afdeling fungeert als een denktank die onderwerpen tot de bodem uitzoekt en nieuwe inzichten ter discussie voorlegt. Door goede onderbouwing en…

Visie

D66 staat al sinds haar oprichting voor individuele keuzevrijheid. Dit uitgangspunt is leidend geweest in vele standpuntbepalingen van de partij, of het nu ging om abortus, euthanasie, homohuwelijk, staatsrechtelijke hervorming of democratisering anderszins. D66 is van mening dat niet staat, kerk of partij de keuzes voor burgers moet bepalen, maar dat de burger zèlf in…