Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het bestuur van Democratie&Rechtsstaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij bestaat uit vier bestuursleden met de volgende portefeuille’s: Voorzitter, Secretaris, Bestuurslid algemeen, Coördinator.  

Doelstelling

De thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat draagt bij aan het vinden van een voortschrijdend antwoord op de volgende vragen: Hoe kunnen de Nederlandse samenleving, de samenwerkingsverbanden waar Nederland deel van  uitmaakt (m.u.v. de Europese Unie) en onze democratie zo democratisch mogelijk als wenselijk worden ingericht volgens D66? Hoe kunnen de Nederlandse overheden…

Visie

D66 staat al sinds haar oprichting voor individuele keuzevrijheid. Dit uitgangspunt is leidend geweest in vele standpuntbepalingen van de partij, of het nu ging om abortus, euthanasie, homohuwelijk, staatsrechtelijke hervorming of democratisering anderszins. D66 is van mening dat niet staat, kerk of partij de keuzes voor burgers moet bepalen, maar dat de burger zèlf in…