Steun ons en help Nederland vooruit

Doelstelling

Een democratie is nooit af. De thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat draagt bij aan het vinden van voortschrijdende inzichten over hoe onze democratie en rechtsstaat functioneren en waar mogelijk moeten worden versterkt.

De thema-afdeling fungeert als een denktank die onderwerpen tot de bodem uitzoekt en nieuwe inzichten ter discussie voorlegt. Door goede onderbouwing en gezonde wrijving tussen opvattingen vormen nieuwe ideeën.

Een aantal vragen waar de thema-afdeling zich op richt:

  • Wat is er nodig om de democratie te versterken en de ervaren kloof tussen burger en politiek te verkleinen?
  • Wat voor antwoord is vanuit een sociaal-liberaal gedachtegoed nodig op een toename in autoritaire en anti-democratische politiek in Nederland en Europa?
  • Hoe kunnen de Nederlandse samenleving, de samenwerkingsverbanden waar Nederland deel van  uitmaakt en onze democratie zo democratisch mogelijk als wenselijk worden ingericht volgens D66?
  • Hoe kan D66 de Nederlandse rechtsstaat rechtvaardiger, effectiever en efficiënter laten zijn?
  • Wat is de rol van verscheidene bestuursorganen in ons staatsbestel (Commissaris van de Koning, Zelfstandige Bestuursorganen, waterschappen, provincies, metropoolregio’s)? En hoe functioneren zij?
  • Welke rol speelt digitale beïnvloeding van de maatschappij en verkiezingen?

Wil jij meewerken aan het vinden van antwoorden op deze en nog veel meer vragen? Meld je aan via MijnD66 en neem contact op via bestuur@d66democratie.nl.

Laatst gewijzigd op 6 februari 2019